بسته

اهمیت شوکدهی و هوادهی در پرورش قارچ

پرورش قارچ یک فرآیند تقریبا 60 روزه است که بخشی از آن به رشد رویشی تارهای میسلیوم اختصاص دارد و پس از آن رشد رویشی متوقف شده و رشد زایشی و تولید محصول آغاز می شود. توقف رشد رویشی و القای کمپوست به رشد زایشی و تولید محصول یا قارچ از وظایف بسیار مهم و خظیر یک تولید کننده حرفه ای است که بایستی در  زمان مناسب و با کیفیت مناسب این عمل را انجام دهد.به این عمل شوکدهی و هوادهی گفته می شود.

شوکدهی و هوادهی یک فرآیند چندبعدی و چند منظوره است و بایستی چند عمل مهم همزمان با هم بر سالن و بر کمپوست القا شود.

1- کاهش دمای کمپوست:

به منظور کاهش دمای کمپوست که معمولا تا 27 درجه  افزایش یافته است باید به تدریج و در مدت زمان 3 تا 5 روز دمای سالن را کاهش دهید. دمای کمپوست به تبع دمای هوا، به تدریج کاهش یافته و به 17 تا 18 درجه سانتیگراد می رسد.

2- شروع هوادهی و ورود هوای تازه دارای اکسیژن به سالن:

برای این منظور دستگاه هواساز که می تواند هواساز استاندارد و یا حتی یک کولر آبی ساده باشد، روشن شده و به تدریج اکسیژن رسانی به سالن آغاز می شود و رفته رفته بر مقدار و حجم هوای تازه افزوده می شود.

3- کاهش سطح دی اکسید کربن در سالن:

میسلیوم های موجود در بستر رویش قارچ (کمپوست) با تفس خود باعث افزایش میزان دی اکسید کربن در سالن می شوند به طوریکه اندکی قبل از شروع هوادهی بیشتری میزان دی اکسید کربن در سالن را خواهیم داشت. به منظور ترغیب بسترها به تولید محصول بایستی میزان دی اکسید کربن در سالن کاهش یابد. برای این منظور همزمان با ورود اکسیژن به سالن باید دریچه انتهایی سالن باز شود تا دی اکسید کربن اضافه از سالن تخلیه شود.

4- تنظیم میزان رطوبت نسبی سالن:

منظور از رطوبت نسبی، رطوبت موجود در هواست. در سالن های صنعتی این رطوبت در رشد رویشی بالای 90 درصد ولی در سالن های سنتی معمولا پایینتر از 80 درصد است. رطوبت مناسب در شروع هوادهی و پس از آن 85 تا 88 درصد می باشد.

میسلیوم ها دارای یک ماده خود بازدارنده هستند که اجازه پین زایی به آنها نمی دهد. این ماده بازدارنده به کمک میکروارگانیزم های موجود در خاک پوششی یا به علت کاهش دی اکسید کربن و یا هر دوی این عوامل از میسلیوم ها حذف می شود و سپس گره ها و پین ها تشکیل می شوند.

پس از شوکدهی رشد رویشی متوقف شده، میسلیوم ها دیگر منشعب نشده و به جای آن در کنار هم شروع به رشد می کنند. میسلیوم های کرکی فضای خالی سایر میسلیوم ها را پر کرده و در نهایت میسلیوم های ضخیم (میسلیوم ثانویه) تشکیل می شود.

پس از شوکدهی تعداد 36000 تا 40000پین در هر متر مربع تولید می شود که از این تعداد فقط 1300 پین تبدیل به قارچ می شوند

تشخیص زمان درست هوادهی و کیفیت هوادهی در تعداد و کیفیت پین ها موثر است.

https://aparat.com/v/bd6jC

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *