اهداف ما :

بهترین کارشناسان قارچ ایران در مجموعه الوقارچ گرد هم آمده اند تا شما را با روش های علمی پرورش قارچ و تکنولوژی روز دنیا آشنا کنند.

به ما اعتماد کنید…

  • آموزش جدیدترین روش های تولید علمی قارچ در دنیا

  • نماینده بهترین برندهای کمپوست و خاک پوششی
  • مشاوره، طراحی پلان و جانمایی تاسیسات ،نظارت و اجرای پروژه

  • مشاوره تولید و مسئولیت فنی واحدهای پرورش قارچ

محصولات ما

با علم و دانش در هرکاری می توان به سرمنزل مقصود رسید